A Weekend in London

2018

Petr sedí nahým zadkem v heřmánkovém čaji a sní o divokém sexu. Marek plánuje sebevraždu. Adam chce svatbu a možná i dítě.

Průměrný český muž se dožívá sedmdesáti šesti let, což znamená, že jste-li muž a je-li vám čtyřicet, jste ve druhé polovině svého života. V té horší polovině. Dostavuje se úzkost z času, který vám zbývá, z toho, kým jste se stali, i z toho, kým už nikdy nebudete. Cítíte, že šance na změnu života jsou minimální, a začínáte si uvědomovat jeho konečnost. A pokud máte navíc pocit, že jste v té první půlce něco zanedbali, něco nestihli nebo si ji dostatečně neužili, je právě teď poslední možnost to napravit.

Tři kamarádi a bývalí spolužáci se chystají na víkendovou pařbu v Londýně, kde chtějí oslavit své čtyřicátiny. Chlast, sex, jídlo, fotbal a kecy o všem a o ničem. To všechno proto, aby odehnali společnou úzkost z toho, že se jejich životy právě lámou do té horší poloviny. A to je ještě ta nejoptimističtější předpověď. Během nadcházejícího víkendu se však v jejich životech změní víc než jen jejich věk.

Book extract 

A novel about how there may no longer be time to do everything in life.

Petr’s bare backside rests in camomile tea as he dreams of wild sex. Marek plans to commit suicide. Adam wants to get married and perhaps have a child.

The average Czech man lives for seventy-six years, which means that if you’re a man and you’re forty, you’re into the second half of your life. The worse half. Angst has set in about the amount of time remaining to you, the person you have become and the person you will never be. As you learn to accept that your life is finite, you begin to realize that there’s little chance that anything will change. What’s more, if you feel that in the first half of your life there were things you neglected, missed out on or underappreciated, now is your last opportunity to put this right.

Three friends and former schoolmates prepare a weekend bender in London to celebrate their fortieth birthdays. Booze, sex, food, football and a good natter about everything and nothing. All this to calm their feelings about the need to take stock of their lives. But in the course of this weekend, more will change than just their age.

Published in Czech in 2018 by Host Brno.

Translated to Serbian by Alexandra Cimpl-Simeonović and published in 2020 as Vikend u Londonu by Ammonite. 

Author: Jan Folný
Year of publishing: 2018
Publisher: Host
ISBN: 978-80-7577-412-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

My other books